DJKANONSTOP

Djane info

DJane name DJKANONSTOP

Real name Katarzyna

Country Poland

Voting is Over
Awards

DJKANONSTOP Biography

A representative of the women, a princess who wears a crown with headphones. DJ and music enthusiast with a capital "P". Playing with sounds is her middle name. From an early age, she was interested in music, which intrigued her with its diversity and the gift of evoking emotions in people. It is worth mentioning that from the very beginning she also showed interest in journalistic and speaking faculty. She is one of the most demanding women from Polish DJs, who is a self-taught teacher with real talent. Therefore, her task is to become one of the best Polish DJs in the world. She is best known for creating mash-ups, especially live. Her personality is cheerful, lively, and full of positive energy! He has an ambition that cannot be tame! Radio voice, perfect diction, brilliant humor, and charismatic personality. She loves to see people enjoy her performances. Collector of several thousand works. She developed her first experience with the art of mixing, not yet being aware of her passion when she started her experiments with playing using a computer and appropriate software. In 2011, she started her career by running school events. Very soon, in 2013, i.e. just 2 years later, she gained inspiration to be a professional DJ, when she played at home as DJ / Presenter on internet radio and during some great, infamous parties. She moved in many musical genres, ranging from trance through techno, electro, fidget house hardcore, dutch, hardstyle, hands’ up, and ending with electro-house. It is a time of searching and many modifications of her style aiming at developing her own sound, however, she is known for the fact that she likes to experiment and does not fully restrict herself to a given genre, therefore, despite the fact that she is a princess of electro-house sounds, she tries to diversify her productions, mixes and sets with other sounds, thanks to which she made a name for herself. The first serious step that was supposed to shape her career was recording her amateur songs on CD and giving them to my friends who pushed her further towards what she loves and made sets, mashups available on the Internet to share her works with others. Since then, it is not easy to list the places she visited and the events and programs in which she participated. At the age of 21, she opened a music website to be closer to what she loves. She successfully completed her studies in Cultural Studies, specializing in Music Production and Production. Thanks to new challenges, she began to compose her first songs. As a hobby, she started sounding trailers and composing music for games. The studies have taught her to lead new singers and teachers, but she can also master and mix songs. She directed musical performances at the AOIA theater and created jingles and insertions. Once you see DjkaNonStop live, You know you will experience a fun and wonderful evening with lots of surprises. If you can see me, don't be afraid to approach me and say hello.
For my latest activities please visit my Facebook page, Soundcloud, Youtube, Instagram.
Feel free to cooperate - E-mail: [email protected]


Reprezentantka płci pięknej, księżniczka która nosi koronę ze słuchawek. Djka i pasjonatka muzyki przez duże "P". Zabawa dźwiękiem to jej drugie imię. Od najmłodszych lat interesowała się muzyką, która zaintrygowała ją swoją różnorodnością i darem wywoływania emocji w ludziach. Warto wspomnieć że również od samego początku przejawiała także zainteresowanie dziennikarskim i speakerskim fachem. Jest jedną z najbardziej wymagających kobiet z Polskich DJek, która jest samoukiem dydaktycznym z prawdziwym talentem. Dlatego jej zadaniem jest stać się jedną z najlepszych Polskich Djek na świecie. Znana jest najbardziej z tworzenia mash-upów, szczególnie na żywo. Jej osobowość jest wesoła, żywa i jest pełna pozytywnej energii! Ma ambicje nie możliwą do poskromienia! Radiowy głos, doskonała dykcja, błyskotliwy humor oraz charyzmatyczna osobowość. Uwielbia widzieć ludzi korzystających z jej występów. Kolekcjonerka kilkunastu tysięcy utworów. Pierwsze doświadczenia ze sztuką miksowania rozwijała nie mając jeszcze świadomości swojej pasji kiedy to przy wykorzystaniu komputera i odpowiedniego softu rozpoczęła swoje eksperymenty z graniem. W 2011 roku karierę swoją rozpoczęła od prowadzenia imprez szkolnych. Już w całkiem niedalekim czasie bo w 2013 roku, czyli zaledwie 2 lata później zdobyła inspirację do bycia profesjonalną DJką, gdy grała w warunkach domowych jako Djka/Prezenterka w radiu internetowym oraz podczas kilku wspaniałych niesławnych imprez. Poruszała się w wielu nurtach muzycznych począwszy od trance przez techno, elektro, fidget house hardcore, dutch, hardstyle, hands'up' a skończywszy na electro-house. To czas poszukiwania i wielu modyfikacji jej stylu dążące do wypracowania własnego brzmienia, jednakże znana jest z tego, że lubi eksperymentować i nie do końca zamykać się w danym gatunku, dlatego też pomimo tego że jest księżniczką electro-housowych brzmień stara się urozmaicać swoje produkcje, mixy i sety innymi brzmieniami, dzięki temu wyrobiła markę swojej osobie. Pierwszym poważnym krokiem mającym formować jej karierę okazało się nagranie swoich amatorskich utworów na CD i rozdanie tych płyt znajomym, którzy pchnęli ją dalej ku temu co kocha i udostępnili utwory sety, mash'upy do internetu aby podzielić się z innymi jej twórczością. Od tamtej pory niełatwo wymienić miejsca, które odwiedziła i zliczyć imprezy i audycje w których brała udział. W wieku 21 lat otworzyła serwis muzyczny, by być bliżej tego co kocha. Ukończyła studia z powodzeniem na kierunku Kulturoznawstwo specjalności: Produkcji i realizacji muzyki. Dzięki nowym wyzwaniom zaczęła tworzyć swoje pierwsze utwory. Hobbistycznie rozpoczęła udźwiękawiać trailery, a także komponować muzykę do gier. Studia nauczyły ją prowadzić nowych wokalistów/ki, a także lektorów, aczkolwiek potrafi również master’ować i mix’ować utwory. Reżyserowała muzycznie spektakle w teatrze AOIA oraz tworzyła jingle i wstawki. Kiedy już widzisz DjkeNonStop na żywo, wiesz, że doświadczysz zabawny i wspaniały wieczór z wieloma niespodziankami. Jeśli mnie widzisz, nie bój się zbliżać do mnie i powiedzieć cześć.
Aby zapoznać się z moimi najnowszymi działaniami, odwiedź moją stronę Facebook, Soundcloud, Youtube, Instagram.
Zapraszam do współpracy - E-mail: [email protected]